اگه شما نمی توانید از باگ سین تلگرام استفاده کنید نگران نباشید ما این کار را برای شما انجام می دهیم

ما به می توانیم به صورت هفتگی یا به صورت تک پستی با بهترین قیمت داخل کانال شما پست بفرستیم

 


پلن 1

مدت : هفتگی

مقدار سین: متناسب با کانال شما

قیمت: 100 هزارتومان


پلن 2 - تک پستی


•• 60 هزار ویو 
• قیمت : 30 هزار تومان 
➖➖➖➖➖➖
•• 190 هزار بازدید + 1 تا 10k هدیه
• قیمت: 40 هزارت   مان
➖➖➖➖➖➖
•• 330 هزار بازدید + 1 تا 10k هدیه
• قیمت: 50 هزار تومان 
➖➖➖➖➖➖

•• 2.6 میلیون بازدید + 1 تا 100k هدیه 
• قیمت: 100 هزار تومان 
➖➖➖➖➖➖

•• 3.2 میلیون بازدید + 1 تا 100k هدیه
• قیمت: 200 هزار تومان


 

حهت هماهنگی به ایدی پشتیبانی در تلگرام پیام دهید