تا حالا شده بخوایند با یکی تماس بگیرید اما نتونید اونم به خاطره اینکه شارژ نداشته باشید یا بخوانید به کی در یک کشور دیگه زنگ بزنید ولی به خاطره هزینه های بالا نتونید این کارا انجام بدید...

آمـوزش #termux دارم براتون  امیدوارم خوشتون بیاد...


 آموزش تماس بی نهایت با termux : فقط کافیه دستورات زیر رو یکی یکی وارد کنید

apt update

pkg install termux-api

(termux-telephony-call (number


جای number شماره مورد نظر رو وارد کنید 


جهت دیدن ویدیو آموزشی این پست اینجا کلیک کنید